Historien om

Mortholmen

Mortholmen Sildesalteri ble bygget av Knut Jakobsen i 1918. Ludvig Egge i sammen med sin sønn Tønnes Egge og sin svigerfar Tønnes Olsen kjøpte Mortholmen Sildesalteri i 1931 av Åkrehamn Privatbank. Første året de drev med sildesalting tjente de så mye penger at de kunne betale ned hele huset og påkoste huset med det som manglet med kai.

I 1930 årene ble salteriet benyttet maksimalt og opptil 70 personer hadde sitt arbeid her. Sildekummene hadde en saltekapasitet på ca.4000 hl, i tillegg ble det saltet i tønner.

I 1936 døde Tønnes Olsen og Ludvig Egge overtok hele salteriet. Alle sorter sild ble tilvirket som f.eks Storsild, Vårsild, Nordlandsild, Skjæsild, Islandssild og det ble foretatt nordlandsekspidisjoner etter Fettsild som så ble tilvirket på salteriet. Årsproduksjonen av storsild var på ca.5000 hl. Salteriet var utstyrt med den største lagerplassen i Åkrehamn for sild.

I 1948 ble yngste sønn av Ludvig Egge, Ole Egge parthaver i salteriet og han videreførte saltingen av storsild etter krigen og fremover i 1950 åra. I 1950 produserte man i Mortholmen så mye salting av storsild i kummer og tønner at folk ble redd for at dette kunne gå «dunken». Russerne kom imidlertid på banen og kjøpte opp alt saltsild og det ble et meget godt økonomisk år.

Det var stor aktivitet på Mortholmen Sildesalteri gjennom hele 1950 åra og i 1958 ble et rekordår. Etter mange gode år ble derimot 1959 et dårlig år. Silden forsvant utenfor Sørvetlandet og nå ble det vanskligere å salte sild på Mortholmen. Derfor ble det saltet sild i innleide lokaler i noen år på Møre kysten, siden tyngden av sildefisket hadde flyttet seg dit. Silden ble så ført sørover for videreforedling, uten at det ble noen suksess.

I 1963 gikk man dermed over til salting av makrell. Da ble det produksjon av splittmakrell og makrellfile. Disse produktene ble eksportert til henholdsvis Jamaica og USA’s østkyst som Norfolk, Baltimore og Philladelfia. Makrell rognen ble også utnyttet, den ble levert til fiskematprodusenter i nærliggende områder til hermitisering på boks. I denne perioden var der ca.30-40 personer i arbeid på Mortholmen. Det ble også produsert makrellfile for Norges Makrellag.

I 1960 åra ble det gjort forsøk på flekking av pigghå, men uten at det ble noen suksess. Det var produksjon på Mortholmen av Makrell, Saltsild og Nordsjøsild helt fram til 1970. Siste last av saltet Nordsjøsild ble eksportert fra Mortholmen Sildesalteri og den gikk til Stettin i Polen (1970).

Siden 1970 har det ikke vært noen form for produksjon på Mortholmen unntatt at man i 1990 åra og begynnelsen av 2000 drev med noe produksjon av tørrsild og røkesild på hobbybasis. Silden hadde da vist seg igjen på dei gamle sildefeltene på Sørvestlandet.

2021

Mortholmen

Nå blir det en ny epoke for Mortholmen Sildesalteri, men denne gang blir det på kultursiden. Vi er nå i full gang med å restaurere Mortholmen Sildesalteri slik at det kan arrangeres diverse kulturelle arrangementer og konserter der. Det vil også bli mulig for bedrifter, lag o.l til å leige lokale for anledninger.

Meny